Kaštanohraní, tvoření, 2.A

Žáci a žákyně 2.A a kaštany. Vyráběli tělesa pomocí kaštanů a špejlí, siluety, kaštany položili kolem žáka, který ležel na zemi. Dále jsme si vyrobili piškvorky z kaštanů. Využití kaštanů v matematice, odhad kolik jich je a jejich  následné počítání kolik jich je skutečně dohromady.

V pracovních činnostech výroba pavouku na pavučině.

Mgr. Jitka Plašilová