Městem teče řeka

Ve čtvrtek 22.9.2022 byli žáci 5.A na přírodovědně vlastivědné vycházce po Střekovském nábřeží. Ta
vedla od Benešova mostu po Masarykova zdymadla. Během vycházky žáci pozorovali přírodu v okolí
řeky a povídali si s lektorkami o historii Labské pláže a Masarykových zdymadel. Vycházku zakončili
návštěvou rybího přechodu. Během celé cesty žáci vyplňovali vlastní průvodní deníčky a využívali
zajímavé pomůcky jako kelímkové lupy, planktonky a dalekohledy.

V.A a třídní učitelka Mgr. Dana Srnková