Výuka cizích jazyků na škole od školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

 

od školního roku 2022/2023 zavádíme výuku anglického jazyka v 1.třídě metodou CLIL ( v průběhu vyučovací hodiny budou používány základní výrazy v anglickém jazyce) v některém z výchovných předmětů a rozšířenou výuku anglického jazyka v 6. třídě rovněž metodou CLIL v  pracovních činnostech. 

V 7.třídě pak zavádíme druhý cizí jazyk (Nj nebo Rj- dle zájmu rodičů).

Mgr.Pavel Ťupek

ředitel školy