Výlety třídy Mgr. H. Rücklové

1. 2016 – V 7. třídě jsme šli na prohlídku hradu Střekov. Moc jsme si to všichni užili, byla sranda. Nakonec jsme se společně vyfotili – paní učitelka nám z fotky nechala udělat kalendáře jako vánoční dárek. Jedna je také na nástěnce ve třídě.
Předposlední den školy jsme se vydali na výstavu do kina Hdraničář. Jmenovala se Dům módy. Byl pro nás připraven zajímavý program, plnili jsme různé úkoly. Nejvíc se nám líbilo vytváření oblečení budoucnosti z odpadového materiálu. Isa a Sonja

2. 2017 – Plavba lodí, vodopády, Vrkoč
20. 6. jsme šli k lodi Marie do Vaňova přes zdymadla. Pluli jsme do Dolních Zálezel. Byla krásná atmosféra, bavili jsme se, fotili, hráli karty. Po hodinu a půl dlouhé plavbě jsme šli lesem podél potoka k vodopádům, kde jsme se osvěžili. Cestou zpět jsme odbočili na skálu Vrkoč, ze které byl krásný výhled na město a řeku. Jana, Adéla, Anička

 

Mgr. H. Rücklová