Výuka od 24.5. 2021

Od 24.5.2021 bude výuka na škole pokračovat následovně:

Pro všechny žáky I. i II. stupně bude výuka probíhat nerotačně (všichni žáci ve škole).

Školní družina

Provoz školní družiny je zajištěn v běžném režimu za dodržení mimořádných opatření.

Všichni žáci se budou testovat pouze jednou týdně v pondělí. Tento stav platí do odvolání.

Vstup do budovy bude možný od 7:40 – pouze žáci !!

 

Stále platí ve škole dodržování aktuálních mimořádných opatření (zákaz vstupu rodičů a cizích osob, nošení roušek a respirátorů, dezinfekce rukou, testování…..)

 

Výuka na všech stupních probíhá dle stálého rozvrhu.

 

Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy