Září, měsíc náborů! Druhé a třetí třídy v Olšinkách

14. 9. 2018 se žáci druhých a třetích tříd zúčastnili akce TJ Svádov Olšinky - "září, měsíc náborů". Autobusy bezplatně dopravily děti i paní učitelky  na hřiště. Po přivítání jsme si všichni užili skvěle připravených her.Na závěr s červenými tvářemi plných radosti, každý žák získal medaili a drobné odměny. Mgr. Petra Průšová   Záznam z akce můžete vidět zde: https://fotbal-svadov.webnode.cz/news/video-zari-mesic-naboru/.

Continue Reading

Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky- 2018/19

  programy realizované ve škole externími spolupracovníky   Třída Název a forma aktivity, akce Datum Realizátor Odpovědný pracovník školy 1.AB Hravě bez úrazu, Hravě o hygieně 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 2.A Hravě bez úrazu, Putování za zdravím 2.11.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 3.AB Putování za zdravým jídlem, Putování za zdravým pohybem 31.10.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 5.A…

Continue Reading

Strom Svobody – hledáme pamětníky.

Před naší školou roste řada vzrostlých stromů. Jeden z nich má však zajímavou historii. Jedná se o lípu, která byla 25.října 1968 vysazena jako Strom svobody. Letos je jí tedy přesně 50let. K 100. výročí republiky bychom chtěli na tuto událost navázat. Nebudeme vysazovat lípu novou, ale pokusíme se zjistit co nejvíce o tomto památném stromu. Ve školní kronice jsme objevili základní…

Continue Reading

Informace pro rodiče prvňáčků.

  Organizace prvního týdne nastupujících prvňáčků   PONDĚLÍ 3.září  přivítání nových školáků a předání důležitých informací rodičům. Děti budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu (do 8,45 hod). Seznam žáků jednotlivých tříd, bude vyvěšen ve vestibulu školy a na dveřích jednotlivých tříd. Rodiče mohou své děti doprovodit do určených tříd, kde s nimi mohou část hodiny zůstat. Během zbývajícího času…

Continue Reading

Školní výlet Dětenice a Škoda Mladá Boleslav

21. 6. 2018 se 28 žáků 2. stupně a 2 vyučující - Mgr. Rücklová a Mgr. Nedvídková vypravili na celodenní výlet. Program byl velmi pestrý. Prohlídka zámku v Dětenicích s vtipným komentářem čarodějnice, další čarodějnice nás provedla interaktivní expozicí o historii piva v místním pivovaru, oběd ve středověké krčmě, zámecká zahrada, kolbiště, zajímavá prohlídka Škody muzea a atraktivní prohlídka moderního…

Continue Reading

QUEST

Zhodnocení questu Práce na questu byla hodně zajímavá a pro děti celkem dobrodružná. Bavilo je plánování , vymýšlení  různých cest .  Hledání  informací a ověřování správnosti. Celkem je to dost pohltilo. Mají zpracovaný článek, který bude ve školním časopise a s menšími úpravami i ve Střekovských listech. Máme domluveno v infocentru prezentování  nakopírovanýchquestů a vizitek. Vše by mělo být na stránkách naší…

Continue Reading

Drážďany – naučný výlet do německé ZOO

Dne 19.06.2018 se konala exkurze našich žáků 7., 8. a 9. tříd do Drážďan. Zde jsme si prohlédli nejprve historické skvosty tohoto města a poté jsme se přesunuli do drážďanské ZOO. Na tomto místě byly děti rozděleni do skupin, ve kterých řešily v rámci výuky německého jazyka různé úkoly. Exkurze se velmi vydařila a všem se i moc líbila. V budoucnu určitě…

Continue Reading

IQ LANDIA Liberec- 6.AB

Ve čtvrtek 7.6. jsme se společně vydali vlakem do Liberce, abychom navštívili moderní vědecké centrum IQ LANDIA se stovkami originálních interaktivních exponátů a experimentů. Zabrali jsme se do fascinujícího světa vědy a techniky, že nám celý den (s přestávkou na oběd) utekl jako voda. Zjišťovali jsme, jak funguje lidské tělo i vesmír, vyzkoušeli jsme zemětřesení i kosmonautický výcvik, lunární vozítko,…

Continue Reading