Akce,  Život IX. 2013

workshop “Dovedu to pochopit”

Ve středu 9.4. proběhl pro žáky 9. třídy velice zajímavý workshop s názvem “Dovedu to pochopit”.Součástí práce žáků byly

V rámci tohoto semináře pořádaného organizací ČLOVĚK V TÍSNI žáci diskutovali otázky neonacionalismu.

Součástí práce žáků byla tvorba myšlenkových map a videoukázky, které lépe příblížily tuto probematiku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem workshop “Dovedu to pochopit”