VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V září 2021 proběhly volby do Školské rady. Voleni byli zástupci z řad rodičů.

Navrženi byli tito kandidáti:  

 

  1. Lenka  Rosáková -Šmídová 
  2. Zuzana Komůrková

 

Celkem bylo vydáno 285 hlasovacích lístků

 

Ze 141 odevzdaných hlasovacích lístků bylo pro navržené kandidáty 109 hlasů, proti 3 hlasy a 29 neplatných hlasovacích lístku. 

Lenka Šmídová a p. Zuzana Komůrková tak byly zvoleny do Školské rady jako zástupci rodičů.

 

Školská rada bude zasedat ve složení:

 

Za zřizovatele………….Ing. Petr Bandas a Mgr. Eva Železná

 

Za učitele (školu)………Mgr. Pavel Bednář a Mgr. Libuše Novotná

 

Za rodiče………………paní Lenka Šmídová a paní Zuzana Komůrková

Zasedání nové Školské rady se uskuteční v říjnu – datum a čas bude upřesněn.

Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy