Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 V Ústí nad Labem, 26.8.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prázdniny uplynuly jako voda a bude tu nový školní rok. Přinášíme Vám proto několik základních informací.

Tento školní rok otevíráme tři první třídy. 1.A třídní učitelka Mgr. Jitka Plašilová, 1.B třídní učitelka Mgr. Petra Průšová, 1.C třídní učitelka Mgr. Libuše Novotná. Seznamy žáků naleznete nalepené ve vestibulu školy. 

Naše škola poskytuje bezplatně všem žákům 1. ročníku veškeré učebnice, pracovní sešity, učební texty a další pomůcky.

Na začátek školního roku pro Vašeho prvňáčka především zajistěte:

  • lehkou aktovku s pevnými zády
  •  vybavený penál
  • bezpečnou obuv na přezouvání + sáček
  • cvičební úbor + pevnou obuv se světlou podrážkou + sáček
  • krabičku na svačiny, ubrousek

1.9. 2021 mohou děti přijít bez aktovky, bez přezůvek. Od 7:45, pomocí šipek je možné jít do kmenové třídy. Doprovázet prvňáčka mohou nejvýše 2 lidé s respirátorem, nebo adekvátní ochranou úst.

Školní rok bude slavnostně zahájen v 8:00. Prvňáčky, rodiče, přátele školy slavnostně přivítá ředitel školy s třídní učitelkou. Taktéž Vám sdělí  potřebné informace, které dostanete i písemnou formou.

Během prvního dne lze zajistit, pro prvňáčka, družinu i obědy.

Pokud Vaše dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu 1. září 2021 nastoupit, informujte nás prosím.

Děkujeme.

Vaše třídní učitelky,

Mgr. Jitka Plašilová, Mgr. Petra Průšová, Mgr. Libuše Novotná