Informace o testování žáků

Vážení rodiče,

s otevřením školy pro prezenční výuku žáků prvního stupně bude  přítomnost dětí ve škole podmíněna negativním testem na COVID – 19.

Žáci se budou testovat sami ve své třídě před zahájením první vyučovací hodiny pod dozorem třídního učitele a asistenta a to vždy v pondělí a čtvrtek.

Při absenci žáka v pondělí nebo čtvrtek bude žák testován okamžitě při nástupu do školy.

Pokud se žák nebude schopen sám otestovat ani za asistence třídního učitele nebo asistenta, nebude se moci účastnit prezenční výuky. Bude zavolán rodič, aby si dítě vyzvednul a odvedl. .

Při pozitivním testu dítěte, bude žák bezodkladně odveden do karanténní místnosti a bude volán zákonný zástupce, aby si dítě vyzvednul a odvedl.

 

Škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testování.

Zákonný zástupce bez prodlení zajistí konfirmační  (srovnávací )  PCR test a o jeho výsledku informuje školu. 

Stále  platí mimořádná opatření pro činnost školy a pobyt žáků ve škole přijatá dne 10.9.2020

Mgr. Pavel Ťupek – ředitel školy

Informační leták pro rodiče

Přehled návazných postupů antigeního testování

Testování se bude provádět testem LEPU

Instruktážní video: