Zahájení výuky od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 bude probíhat výuka ve škole pouze pro žáky prvního stupně (1. – 5.třídy) za dodržování mimořádných opatření. Žáci těchto tříd budou docházet do školy pravidelně dle stálého rozvrhu.

Žáci druhého stupně (6. – 9. třídy) zůstávají na distanční výuce mimo školu.

 

1. stupeň se bude učit následovně:

 

v týdnu od 12.4. do 16.4.   

se učí ve škole žáci 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B.

Žáci tř. 2.A,B a 3.A,B. plní úkoly doma.

 

v týdnu od 19.4. do 23.4.   

se učí ve škole žáci 2.A,B a 3.A,B.

Žáci tř. 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B plní úkoly doma.

 

v týdnu od 26.4. do 30.4.    

se učí ve škole žáci 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B.

Žáci tř. 2.A,B a 3.A,B. plní úkoly doma.

 

v týdnu od 3.5. do 7.5.   

se učí ve škole žáci 2.A,B a 3.A,B.

Žáci tř. 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B plní úkoly doma. 

 

Do odvolání se bude výuka pokračovat v těchto týdenních cyklech. Způsob testování žáků bude upřesněn.

Od 12.4.2021 vstupují všichni žáci do budovy hlavním vchodem. 

Vstup do budovy bude možný od 7:40 – pouze žáci !!

Pokud nemají žáci šatnu ve vestibulu, odcházejí okamžitě bez přezouvání do tříd. Zde se přezují. Ve školní jídelně bude sedět každý žák samostatně u jednoho stolu.  

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu.

 

Školní družina bude k dispozici pro žáky 1. ,2. a 3. ročníků. Žáci musí mít  nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve školní družině.                                                                                                                                                                                                          

 Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy