Organizace vzdělávání od 1. března 2021

!Důležité oznámení!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Od 1. března 2021 do 21. března 2021 se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.