Výuka v lednu 2021

Podle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude provoz základní školy pokračovat podle dosavadních pravidel minimálně do 22. ledna 2021 takto:
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Školní družina bude pro tyto žáky v provozu.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.