Edit: Změna pro žáky 1. a 2. tříd!! Ošetřovné v době uzavření zš

NOVÉ INFORMACE O OŠETŘOVNÉM PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE JIŽ VRÁTILI DO LAVIC, NALEZNETE ZDE
 
Tiskopis Žádost o ošetřovné  a informace o čerpání ošetřovného najdete na portálu ČSSZ.
 
Nový formulář žádosti o ošetřovné je kombinací původní žádosti ošetřovného z jara a výkazu péče, zaměstnanec tedy bude předkládat pouze 1 tiskopis viz odkaz: 
2) Na stránce odkazu klikne na tlačítko : „Vyplnit tiskopis“ a otevře se daný tiskopis.
3) Před vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné či o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce. V případě nové žádosti se zobrazí tlačítko „Vygenerovat číslo žádosti“, po vygenerování se k žádosti přiřadí číslo, které si zaměstnanec(kyně) poznamená (bude sloužit po celo dobu ošetřovného ke snadné identifikaci dávky a párování dokladů), nebo je možné si tiskopis uložit pomocí tlačítka „Uložit rozpracovaná data“ (soubor se uloží jako xml a je možné jej kdykoliv načíst do žádosti). Pokud žádost navazuje na předchozí měsíc, zvolí zaměstnanec(kyně) tuto možnost a vepíše číslo udělené žádosti z předchozího měsíce.
4) Zaměstnanec(kyně) vyplní žádost:
Bod A) údaje o zařízení (název, adresa, IČ a důvod uzavření)
Bod B) identifikace dítěte nebo jiné osoby, o které(ou) bylo(je) pečováno (příjmení, jméno, RČ, datum narození, bydliště, zda žijete/nežijete ve společné domácnosti, rodinný poměr)
Bod C) identifikace žadatele o dávku ( informace o zaměstnanci, je vhodné uvést i tel. číslo nebo email pro případné kontaktování ze strany OSSZ). V této části vykáže zaměstnanec(kyně) dny, ve kterých v rámci daného měsíce pěčoval(a) o dítě a za které nárokuje výplatu dávky. Zde také zaměstnanec(kyně) prohlašuje, že neuplatňuje výplatu ošetřovného za dny, za které dávka nenáleží (období školních prázdnin a volné dny vyhlášené ředitelem školy v průběhu školního roku). V této části zaměstnanec(kyně) uvádí, zda o dítě pečovala samostatně nebo došlo ke střídání v péči. V tom případě je nutné vyplnit údaje o této osobě a dny, ve kterých o dítě pečovala.
Bod D) zaměstnanec(kyně) vyplní způsob, jakým mu(jí) má být dávka vyplácena.
5) Vyplněný formulář zaměstnanec(kyně) vytiskne, podepíše a předá na mzdovou účtárnu svého zaměstnavatele.
6) Tento postup se týká pouze zaměstnanců, nikoliv OSVČ. OSVČ si žádá v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu.