Vracení učebnic

Vracení učebnic probíhá v každé třídě individuálně po domluvě s třídním učitelem.
Nejpozději však odevzdat do 26.6. 2020
Učebnice musí být podepsané, vygumované, popřípadě slepené. Společně s učebnicemi přineste také žákovskou knížku.

Informace pro některé třídy

Mgr. Plašilová – každý den do 24.6.20 v 11:45 jiný čas po předchozí domluvě. +450 kč na další školní rok. Uhradit do 24.6.20

Mgr. Loukota – každý den od 8:00 do 13:00
Svobodová – každý den od 9:00 do 11:00
Mgr. Poslušný – 22. – 23. 6. 20 od 10:00 do 11:00
Mgr. Rücklová – 23.6. od 8:15 do 12:00 ( pro ty, kteří nechodí do školy)
Mgr. Bednář – 18.6. a 15.6. 20 od 8:00 do 13:00

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vracení učebnic