Otevření školy pro žáky 2. stupně

Od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem konání konzultací a třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do 30. 6. 2020 vzdělávání na dálku. Škola umožní skupinové konzultace (do počtu 15 žáků), dále potom individuální konzultace, možnost vyzvednutí a odevzdání učebnic apod.

Skupinové konzultace budou probíhat pro každou třídu (ročník) jednou týdně. Vyučující mohou poskytovat individuální konzultace po dohodě i v jiný čas.

  1. ročník – každé pondělí – 8.30 – 12.15
  2. ročník – každé úterý – 8.30 – 12.15
  3. ročník – každou středu – 8.30 – 12.15
  4. ročník – každý čtvrtek – 8.30 – 12.15

Žáci vyčkají před školou příchodu učitele. Přinesou si 2 roušky, veškeré učebnice a sešity, vypracované úkoly. Nemusí se přezouvat. Oběd škola neposkytuje.

S nástupem do školy je třeba doložit 

1) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

2) Poučení pro žáky a zákonné zástupce.

Oba dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy a k osobnímu vyzvednutí při vstupu do budovy školy. Bez těchto dokumentů nemůže být žák vpuštěn do školy.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele nebo na vedení školy.

O případných změnách budete včas informováni. Sledujte prosím webové stránky školy.

 

Čestné prohlášení si stáhnete zde

Poučení  stáhnete zde.

Dokument s informacemi o otevření škol si stáhněte zde.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření školy pro žáky 2. stupně