Pomalu nastal podzim, s dětmi jsme se pustili do úklidu školní zahrady. Nejprve jsme sesbírali kaštany a ořechy a na konci října jsme se vrhli na hrabání listí. Děti ze školní družiny práce moc bavila a povedlo se jim dokonce naplnit velký vak na listí.