Památný Strom svobody

100 let republiky

25.října 1968 byla před naší školou vysazena lípa jako Strom svobody. Letos je jí tedy přesně 50let.

 

K 100.výročí republiky jsme chtěli na tuto událost navázat. Nevysadili jsme lípu novou, ale pokusili jsme se zjistit co nejvíce o tomto památném stromu. Ve školní kronice jsme objevili základní informace.

„Dne 25.října 1968 byla před školní budovou zasazena lípa Svobody. Žáci z naší školy i ze 16.ZDŠ se shromáždili před školní budovou, kde k nim promluvila učitelka Jindra Rydvalová. Slavnost byla doplněna přednesením několika básní a zazpíváním písní.“

26.října 2018 jsme před  Strom svobody umístili pamětní desku s tímto textem:

STROM SVOBODY

Lípa byla vysazena jako Strom svobody 25.října 1968. Žáci a pedagogové školy tak uctili v nelehké době 50 let republiky. 
Ke 100. výročí vzniku Československa, 28.října 2018, byla osazena tato pamětní deska.
Základní škola Ústí nad Labem Karla IV. 1024/19 p.o.

 

Na výzvu v novinách se nám ozval i pamětník sázení lípy v roce 1968, pan Vladimír Kaiser.

O dalších aktivitách budeme průběžně informovat.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 100 let republiky