Zápis bude proveden elektronicky

v úterý 9.4.2019   od 13:00 do 18:00

 

Rodiče předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek

 

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Tel:        475531139                               

e-mail.:  zsul.karlaiv@seznam.cz

www.zskarlaiv.cz                                                        

                     

 

Několik informací k zápisu

 

1) Vydávání přihlášek

    od 1.3. 2019 do 9.4.2019  si rodiče vyplní a vytisknou přihlášku na http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

  a pak se dostaví 9.4.2019 v době od 13:00 do 18:00 do školy k zápisu společně s dítětem, vyplněnou přihláškou, rodným listem a občanským průkazem. Na přihlášce musí být podpis obou rodičů.

 

         V případě, že nemáte možnost vyplnění a vytištění přihlášky doma, je možné ji přijít vyplnit do školy ve dnech 19.3. a 26.3. 2019 vždy od 9:00 do 14:00.

 

           Přihlášky lze vyplnit i na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 23368/, 1. patro, kancelář 215, tel.: 415271243, 475271361.

2) Zápis

 9.4.2019 od 13:00 do 18:00 v prostorách školy. K vlastnímu zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte

3) Kritéria pro přijetí

 

    Přednostně budou zapsány děti      a) ze spádové oblasti školy

  1. b) děti mimo spádovou oblast, které zde mají již

                                                                 sourozence

  1. c) děti mimo spádovou oblast pokud bude volná

                                                                 kapacita zařízení

 Mgr.Pavel Ťupek

 ředitel školy