Základní škola  Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19 

příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ

do 1. ročníku základní školy

pro rok 2018/2019

Zápis bude proveden elektronicky

v úterý 10.4.2018    od 13:00 do 18:00

Rodiče předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek:

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

 

Tel:       475531139

e-mail.:  zsul.karlaiv@seznam.cz

              www.zskarlaiv.cz

Několik informací k zápisu:

1) Vydávání přihlášek:

od 1.3. 2018 do 10.4.2018  si rodiče vyplní a vytisknou přihlášku na http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

a pak se dostaví 10.4.2017 v době od 13:00 do 18:00 do školy k zápisu společně s dítětem, vyplněnou přihláškou, rodným listem a občanským průkazem. Na přihlášce musí být podpis obou rodičů.

V případě, že nemáte možnost vyplnění a vytištění přihlášky doma, je možné ji přijít vyplnit do školy ve dnech 20.3. a 22.3. 2018 vždy od 9:00 -12:00 a 13:00 – 15:00.

Přihlášky lze vyplnit i na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 233/, 1. patro, kancelář 215, tel.: 415271243, 475271361.

2) Zápis

 10.4. 2018 od 13:00 do 18:00 v prostorách školy. K vlastnímu zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte

3) Kritéria pro přijetí

    Přednostně budou zapsány děti:

a) ze spádové oblasti školy
b) děti mimo spádovou oblast, které zde již mají sourozence
c) děti mimo spádovou oblast pokud bude volná kapacita zařízení

                                                              Mgr.Pavel Ťupek

                                                                                                 ředitel školy