Celý tento týden malují žáci druhého stupně obrázky s podzimní
tematikou. Na fotografiích 12. 10. třída VIII.A míchá barvy spadaného
listí, které i k práci využila.

Mgr. H. Rücklová, učitelka Vv