Dne 11.10.2017 byli žáci pátých tříd seznámeni s problematikou zdravého
stravování. Žáci sbírali body za správně zodpovězené otázky, nebo
vypracované úkoly, za které dostali zajímavé odměny! Prevence o zdravém
stravování byla pro žáky nejen naučná, ale i zábavná.