DSC_0583 (Large)Žáci VI. tříd se během dvou návštěv v PPP Ústí nad Labem zúčastnili interaktivního programu s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální drogy, virtuální realita). Program měl formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, na kterých děti plnily úkoly a sbíraly body. Když děti prošly všechny stanoviště, následoval závěrečný test, zhodnocení a rozdávání sladkých odměn nejlepším skupinám.

Děti ze VI. A. a VI. B.