• dsc_0047
  Nezařazené,  Život V.B,  Život VI.A

  Vítání prvňáčků

  3.9. 2012 nastal pro řadu prvňáčků ten očekávaný Den. Poprvé usedli do školních lavic a seznámili se se svými třídními učitelkami. Slavnostně převzali svůj první školní notýsek, čímž byli povýšeni na školáky. Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a ostatním žákům mnoho studijních úspěchů letošním školním roce.  

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vítání prvňáčků
 • dsc_0056
  EkoOkénko,  Nezařazené

  Lesní jarmark

  Na Den Země, 24.4.2012, pořádala ZŠ Karla IV. Lesní jarmark aktivit a vědomostí o lese v lese.  Celá škola se vypravila na dobře známé místo – údolí Novoveského potoka. Již třetím rokem tuto lokalitu monitorujeme a čistíme.  Tentokrát připravili žáci 6. třídy pro děti z prvního stupně řadu aktivit z projektu Les ve škole, škola v lese. Děti testovaly kvalitu vody, hledaly nejsilnější kmen, poznávaly dřeviny i obyvatele lesa, tvořily výtvarná díla z přírodnin a hrály si na stopaře. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd zatím vyčistili koryto Novoveského potoka. Letos jsme při úklidu naplnili 45 pytlů a odstranili 5 pneumatik. Akce se uskutečnila v rámci projektu sdružení Tereza Les ve škole, škola v lese, na…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lesní jarmark
 • dsc_0839
  Nezařazené

  Návštěva pamětnice z Německa

  V pátek 30.3. naše škola zažila jeden z velkých návratů. Naší školu po 70 letech, za spolupráce Collegia Bohemica a EU, navštívila paní Ernestine Meißner, která do naší školy chodila v době, kdy byla škola nově postavena. Tedy v roce 1932. V rámci besed, které měla ve 4. a v 8. ročníku, zavzpomínala na dobu, kdy do školy chodila, ale také na podobu Střekova a celého Ústí nad Labem. Díky nepřebernému množství dotazů, které si pro ni žáci připravili, srovnávala život na Střekově, kdy tu co by malé dítě žila a vyrůstala. Postupně nám odvyprávěla celý svůj životní příběh a zavzpomínala na hlavní ústecké památky. Její vyprávění bylo velmi zajímavé…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pamětnice z Německa
 • dsc_0473
  Nezařazené

  Výstava “Slovo má Hurvínek”

  Dne 28.3 a 29.3. naše škola hostila putovní výstavu Divadla Spejbla a Hurvínka. Výstava byla určena nejen pro naše děti, které si výstavu nenechaly ujít, ale také k nám zamířilo několik škol a školek z Ústí nad Labem. Během výstavy si děti vyslechly celou historii jim dobře známých loutek, dozvěděly se jak se v průběhu času jednotlivé postavy měnily a někteří si mohli dokonce zkusit některou z loutek vodit. Součástí výstavy byly u rúzné vědomostní soutěže a krásné ceny. Na závěr výstavy děti zhlédly pohádku. Někteří využili možnosti se s jejich oblíbenou postavičkou vyfotografovat.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstava “Slovo má Hurvínek”
 • Akce,  EkoOkénko,  Nezařazené

  Projektový den – třídění odpadů

  Dne 15.3. se konal další projektový den, tentokrát s podtextem “Učíme se třídit odpad”. V rámci tohoto dne se všichni dozvídali informace ohledně správného třídění odpadů, na jejich základě plnili různé úkoly, které jsme pro ně formou pracovních listů připravili. Mimo to bylo jejich úkolem vytvořit plakát s tématikou třídění odpodpadů. Během tohoto dne se také mohli žíci jednotlivých tříd přesvědčit, jak vypadá odsah jejich košů a zda není možné tento odpad vytřídit do kontejnerů, kterými byly všechny třídy vybaveny na začátku roku. Za celou školu bych rád poděkoval Mgr. Věře Zimové, která celý den připravila a naplánovala. Zároveň bych chtěl poděkovat i všem učitelům, kteří žáky toutoto problematikou zdárně…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den – třídění odpadů
 • dsc_0128
  Nezařazené,  Život VII.B,  Život VIII.B - 2015

  Expedice do “TELNICKÝCH HIMALÁJÍ”

  Poslední únorové dny tohoto školního roku si druháci a čtvrťáci zpestřili výpravou do hor. Připravily jsme pro ně celodenní výlet na Telnici  se  slibným názvem EXPEDICE DO TELNICKÝCH HIMALÁJÍ. Před samotným výletem někteří ani nevěděli, co to expedice je a co obnáší. Proto jsme jim toto téma přiblížily a den před expedicí jsme se začali připravovat. Počítali jsme slovní úlohy, pracovali v pracovních listech, vyráběli vlajky a pasy, expedici jsme jim přiblížily i na diapozitivech.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Expedice do “TELNICKÝCH HIMALÁJÍ”
 • p2221534
  Nezařazené,  Život VII.B

  Muzeum modelové železnice na zámku v Trmicích

  II. B si udělala ve středu 22.2.  výlet na zámek v Trmicích, kde je celoročně instalována expozice modelové železnice,kterou  vytvořil během 22 let pan Jan Souček(kastelán zámku). Viděli jsme rozsáhlý komplex krajin s kolejišti, po kterých se pohybovaly nádherně provedené modely vlaků. Vše bylo do detailů propracované, včetně různých druhů dopravních prostředků, lodí, letadel a postav. Na očích dětí bylo vidět, že se jim výstava moc líbila a každý projevil přání mít takové mašinky doma.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Muzeum modelové železnice na zámku v Trmicích
 • dsc_0532
  Nezařazené

  Zápis dětí do 1. tříd

  Dne 18. a 19. ledna proběhl v prostorách naší školy zápis dětí do prvních tříd. Pro děti byly připraveny sportovní disciplíny, pro dospělé byli připraveni průvodci, kteří budoucím žákům, ale i jejich rodičům ukázali naší školu. Věříme, že se budoucím prvňáčkům tento významný den líbil a přejeme jim mnoho úspěchů při studiu.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis dětí do 1. tříd